startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Články

line

právnik
Uzavretie manželstva - čo hovorí zákon

Postup pri uzavretí manželstva upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení.

Civilný sobáš s cudzincom na území SR

Nie je Váš nastávajúci občanom SR? Aké doklady sú potrebné k uzatvorenie manželstva na území SR s cudzincom? Prinášame prehľad dokladov, ktoré je potrebné doložiť k tomu, aby vaše manželstvo bolo právoplatné.

Možné problémy pri uzatváraní manželstva v Poľsku

Dovoľte, aby som sa s vami podelil so skúsenosťami z príprav na uzavretie manželstva. Komplikácie sa nemusia týkať iba Poľskej republiky ale aj Nemecka (nižšie v texte). Skúsenosti, rady a postupy platia pre občanov SR, ktorí plánujú uzatvoriť manželstvo na území Poľska (mám na mysli sobáš konkordatovy - cirkevný, s právnymi následkami).

AKTUALIZOVANÉ: Postup pred uzaretím manželstva

Postup pred uzavretím manželstva upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. NR SR o matrikách, jeho druhá časť.

Uzavretie manželstva na území cudzieho štátu a zápis do slovenskej matriky

Zápis do matriky na základe dokladov z cudzích štátov upravuje zákon č. 154/1994 Z.z., § 23 Osobitná matrika. Vyberáme časti, ktoré sa týkajú sobáša.rightend