startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Uzavretie manželstva na území cudzieho štátu a zápis do slovenskej matriky

line

právnik
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zápis do matriky na základe dokladov z cudzích štátov upravuje zákon č. 154/1994 Z.z., § 23 Osobitná matrika. Vyberáme časti, ktoré sa týkajú sobáša.
1. Uzavretie manželstva štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastalo na
  • území cudzieho štátu,
  • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
  • lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  • území nepatriacom žiadnemu štátu,
sa zapisujú do osobitnej matriky.

2. Zápis sa vykoná na základe oznámenia podaného občanom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzom štáte. Štátny občan Slovenskej republiky môže oznámenie urobiť aj na matričnom úrade, v obvode ktorého má trvalý pobyt. Súčasne je povinný predložiť doklady na vykonanie zápisu v osobitnej matrike jednému z uvedených orgánov.

3. Zápis sa vykoná na základe
  • sobášneho listu vydaného cudzím štátom,
  • dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • zápisu o uzavretí manželstva spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti.
4. Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.

5. Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať uzavretie manželstva podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.

6. Úradné výpisy po matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.

7. Osobitnú matriku vedie okresný úrad Bratislava I.rightend