startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Civilný sobáš s cudzincom na území SR

line

právnik
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nie je Váš nastávajúci občanom SR? Aké doklady sú potrebné k uzatvorenie manželstva na území SR s cudzincom? Prinášame prehľad dokladov, ktoré je potrebné doložiť k tomu, aby vaše manželstvo bolo právoplatné.
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej rebublike je povinný doložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:
 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • potvrdenie o pobyte,
 • úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdovelého cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Všetky doklady vydané v cudzine musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve a doklad o pobyte nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník, ktorý obrad preloží do jazyka cudzinca. Zápisnica o uzavretí manželstva sa podpíše a opatrí pečiatkou súdneho tlmočníka.

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca, alebo vdovu,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedého alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • doklad o rodnom čísle.
Doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte a doklad o rodnom čísle možno nahradiť predložením platného občianského preukazu.

Na matrike príslušnej podľa trvalého pobytu snúbenca - občana SR, je potrebné vyplniť žiadosť o uzavretie manželstva a zaplatiť správny poplatok, ktorého výška v prípade uzavretia manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom je 2 000 Sk.


line
line

Diskusia


forum 21.04.2008: anki, re: Diskusia k článku uk
forum 25.12.2007: leilla, re: Diskusia k článku uk
forum 20.12.2007: uk2000, re: Diskusia k článkurightend