startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Svadba.sk

line

Kontakt
Prevádzkovateľ portálu:

Singularity, s.r.o.
Nám. slobody 7
071 01 Michalovce
Slovenská republika

tel.: +421-56-2010106, +421-56-6441225
mobil: +421-905-644368, +420-602-290437
e-mail: sales@svadba.sk

IČO: 36215589
IČ-DPH: SK2020041199
Bankový účet: Tatrabanka, a.s. · Číslo účtu.: 2627746622/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2774 6622
SWIFT Code: TATR SK BX - TATRA BANKA a. s.

Spoločnosť Singularity, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo 13417/V

SVADBA.SK
ISSN 1336-3360

e-mail: redakcia@svadba.sk


Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Redakcie SVADBA.SK je zakázané akékoľvek ďalšie uverejnenie akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu uverejneného na stránkach www.svadba.sk, a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, sms správ a vrátane začlenenia týchto materiálov alebo ich častí do rámcov či prekopírovania do vnútropodnikovej alebo inej privátnej siete vrátane uchovávania v akýchkoľvek databázach.

rightend