startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
V područí jedinečnosti mužov a žien

line

zaujímavosti
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Po stáročia bola snaha definovať rozdiely mužského a ženského pohlavia. Častokrát šlo o deformovanú nadradenosť mužov nad ženami. Moderná spoločnosť sa dnes snaží obe pohlavia v najväčšej miere zrovnoprávniť a pritom zabúda na to, čo mužov od žien navonok oddeľuje, no zároveň robí jedinečnými.
dvojica_01Muži a ženy sa odlišujú vo všetkých oblastiach života. Majú rozdielny spôsob komunikácie, ináč rozmýšľajú, cítia, vnímajú, reagujú a milujú.

Rozdiely v stavbe tela

Začnime fyzickými rozdielmi, ktoré sú očividné a dajú sa ľahko zmerať. Patrí sem výška, váha, celková telesná stavba. Muži majú hornú polovicu tela obyčajne silnejšiu ako ženy, rýchlejšie naberajú svalovú hmotu, majú pevnejšiu pokožku, ale nižší prach vnímania bolesti.

Aj mužská lebka je silnejšia ako ženská, čo má svoje opodstatnenie. Muž je od prírody súťaživý a lovec. Aj hru „baran, baran buc“ nevymysleli ženy, ale muži. Výhodou žien je štyrikrát väčší počet mozgových neurónov, ktoré spájajú obe mozgové hemisféry. Muži využívajú prevažne ľavú mozgovú hemisféru, aby riešili problémy v postupných krokoch.

Vykonávanie viacerých úloh súčasne

Ženy majú vďaka väčšiemu počtu neurónov schopnosť využívať obe mozgové hemisféry a tak sa môžu spoliehať viac na pravú stranu mozgu, čo im umožnuje sústrediť sa na vykonávanie viacerých úloh súčasne. Každý rodič by potvrdil, že dievčatá považujú chlapčenské kratochvíle za nudné. Chlapci sú v rozhovore skôr váhaví a dávajú prednosť športu alebo počítačom. Naproti tomu dievčatá nemajú problém pri stretnutí rozobrerať aj tri témy súčasne.

Improvizovaná reťaz velenia

Ďalšie rozdiely medzi pohlaviami môžno demonštrovať na príklade hľadania cesty z bludiska. Skupina chlapcov si medzi sebou od začiatku vytvorí improvizovanú „reťaz velenia“ na čele s dominantným lídrom, ktorý rozdeľuje úlohy a vysiela „špiónov“. Skupina dievčat cestu bludiskom zvládne spoločne bez výraznej vodcovskej osobnosti. Dievčatá dávajú prednosť pri hľadaní východiska „kolektívnej inteligencii“.

Nadväzovanie a kvalita vzťahov

Psychické rozdiely medzi mužom a ženou sú na rozdiel od tých fyziologických menej očividné, no ťažšie definovateľné. Napriek tomu však majú rozhodujúci vplyv na nadväzovanie a kvalitu vzájomných vzťahou, či už priateľských, partnerských alebo rodičovských.

dvojica_02Inštinkt potreby

Inštinkt obom pohlaviam našepkáva, že sa navzájom potrebujú. Muži však dávajú to, čo potrebujú muži, ženy naopak to, čo potrebujú ženy, nazdávajúc sa, že ich partneri majú rovnaké potreby a túžby.

Výsledkom je nespokojnosť na oboch stranách a pocit, že „dávajú a nedostávajú“. To vedie k odcudzeniu a nepochopeniu sa navzájom. Je preto nevyhnutné, hovoriť o svojich potrebách a pocitoch. Správnym pomenovaním problému, či uhla pohľadu možno predísť nezhodám a konfiktom, ktoré pramenia z neznalosti rozdielov oboch pohlaví. Je nesmierne dôležité uvedomiť si tieto rozdiely včas a naučiť sa ich rešpektovať.

Myslenie vo vzájomných súvislostiach

Myslenie ženy je intuitívne a všeobecné. Pri rozhodovaní dokáže ženský mozog využívať niekoľko zdrojov vo vzájomných súvislostiach. Pri riešení problémov sa muži na rozdiel od žien od problémov odosobňujú. „Riešiť problém“ pre ženu znamená „riešiť vzťah.“ Muži naproti tomu často prehliadajú „nepodstatné drobnosti“ metódou „postupných krokov“ racionálneho myslenia.

Ženám sa do pamäte výnimočne pevne vryjú zážitky s výrazným citovým nábojom. Muži majú svoje spomienky zoradené skôr podľa činností alebo úloh, či stupňa súťaživosti.

Spoločné zdieľanie

Veľa z toho, čo možno definovať ako „citlivosť u žien“, možno rovnako i u mužov definovať ako fyziologický základ. Z mnohých výskumov vyplynulo, že ženy sú citlivejšie na podnety z blížiaceho sa nebezpečenstva, alebo ohrozenia. Ich autonómny a nervový systém je citlivejší ako nervový systém mužov. S tým je spojený aj odlišný spôsob vnímania vzťahov. U mužov je pevný vzťah založený najmä na spoločných činnostiach, kým u žien skôr prevláda potreba rozhovoru o spoločných zážitkoch a názoroch. Pre mnohých mužov je podobné zdieľanie nepríjemné, alebo veľmi ťažko realizovateľné.

I keď sú ženy a muži rozdielni, spolu vytvárajú celok, ktorý vo svojej podstate zahŕňa rozdiely smerujúce k vzájomnému dopĺňaniu. Vzájomné pochopenie rozdielov pomáha prekonávať ťažkosti pri spoznávaní opačného pohlavia.

autor: M. P.line
line

Diskusia


forum 04.10.2007: admin, Diskusia k článku "V područí jedinečnosti mužov a žien"rightend