startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Sobášny obrad

line

o svadbe
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Skôr než predstúpime pred oltár s odhodlaním vstúpiť do stavu manželského, mali by sme si do hĺbky uvedomiť, čo ideme sľubovať. Niekedy nám obsah manželského sľubu nie je úplne jasný. Text uverejňujeme i pre tých, ktorí nemajú možnosť dostať sa k nemu v dostatočnom predstihu.

vymena prstenovPriebeh sobášneho obradu

Všetci stanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva a pýta sa ich:

M.a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a pred cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Obaja: Áno

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Obaja: Áno

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou: ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi?

Obaja: Áno

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
Snúbenci si kľaknú a podajú si pravé ruky.

Muž:
Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena:
Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Prítomní: Amen.

svadobny obradKňaz zoberie štólu, položí pred novomanželov kríž a povie:
Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene. (vybrať prstene a položiť ich na tácku).

Kňaz sa modlí modlitbu požehnania a pokropí prstene svätenou vodou. Manžel zoberie manželkin prsteň, nastokne jej ho, pričom hovorí:
M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Potom manželka nastokne prsteň manželovi, pričom hovorí:
M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Nasleduje spoločná modlitba a požehnanie.

spracovala: Bibiána Želiskováline
line

Diskusia


forum 02.06.2009: admin, Diskusia k článku "Sobášny obrad"rightend