startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Predpoklady dobrého manželstva

line

zaujímavosti
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zamilovanosť je bezstarostné obdobie, keď sú viditeľné len klady partnera. Po roku však človek zistí, že niektoré „nedostatky“ nemožno prehliadať. Nasleduje stará známa otázka: „Koho som si to vzal/-a?“ A preto je potrebné, aby sa snúbenci dostatočne spoznali už pred svadbou.
stastny par_01Najčastejším dôvodom rozpadu manželstva je rozdielnosť pováh. Ľudová múdrosť hovorí, že protiklady sa priťahujú. Ako je to v skutočnosti? Prílišná „povahová rozdielnosť“ má na svedomí nemálo konfliktov vedúcich ku krízam, ktoré prispievajú k rozpadu vzťahu. Čo je teda predpokladom šťastného manželstva?

Správna voľba partnera

Predpokladom dobrého a šťastného manželstva je správna voľba partnera. Správnym partnerom je ten človek, s ktorým sa jedna osoba môže zosúladiť, a s ktorou tento súlad môže mať i trvanie. Zosúladenie partnerových odlišností je najdôležitejšie v oblastiach osobnej potreby, hierarchii hodnôt a v oblasti temperamentu.

Základné osobnostné potreby máme všetci rovnaké - potreba lásky, akceptácie, slobody i sebarealizácie. Spôsoby, akými sa potreby uspokojujú, bývajú rôzne. Spoznávať tieto potreby a snažiť sa ich uspokojovať patrí do obdobia „randenia“.

V individuálnych potrebách sme rozdielni. Potreba viesť alebo byť vedený, starať sa o druhého alebo byť predmetom starostlivosti, potreba obdivovať alebo byť objektom obdivu - pri týchto potrebách je najlepšie, ak sa partneri dopĺňajú.

Zrelosť obidvoch partnerov

Jedným zo základných znakov zrelosti je to, že človek je slobodný, rozhoduje sa samostatne a dobrovoľne. Ako dospelý človek sa naučil sebaovládaniu, pozná svoje prednosti i nedostatky a má zodpovednosť nielen za seba, ale je schopný prevziať zodpovednosť i za svoje manželstvo a rodinu.

Ujasnené názory

Pred vstupom do manželstva je potrebné mať ujasnené názory:
 • na poradie hodnôt na prvých priečkach hodnotového rebríčka,
 • na poradie vzťahov na prvých priečkach vzťahového rebríčka,
 • na budúci spoločný životný štýl /vybavenie bytu, trávenie voľného času/,
 • na počet a výchovu detí,
 • na bývanie,
 • na finančné hospodárenie.
stastny par_02Aby manželstvo fungovalo, je potrebná zhoda v celkovom pohľade na svet (životné smerovanie, svetonázor), alebo aspoň v schopnosti dosahovať zhodu v rôznych postojoch a v prežívaní, aby si partneri dokázali pomáhať na ceste vzájomného dozrievania.

Z rodiny si prinášame určitý model správania sa. Je dobré pobudnúť nejaký čas v rodine svojho budúceho manžela a všímať si vládnuce pravidlá, rozdelenie úloh, povinností a zodpovednosti, no napríklad i to, ako sa „polovička“ správa k svojej matke. Je vysoko pravdepodobné, že takto sa bude správať i k svojej manželke.

Príčiny „stroskotania manželstva“:
 • nepripravenosť na manželstvo, predčasný sobáš,
 • osobná nezrelosť, nevhodný výber partnera,
 • choroby (alkohol, drogy), zásadné rozdiely v sexuálnej oblasti, závislosť na rodičoch,
 • akékoľvek výraznejšie sebectvo, neochota prispôsobiť sa,
 • nevera v širšom slova zmysle,
 • prílišné preťaženie jedného partnera,
 • neznalosť rozdielov muža a ženy.
Ľudia nevhodní do manželstva:
 • ľudia závislí na alkohole alebo iných omamných látkach,
 • chorobný žiarlivci,
 • ľudia sebeckí v akejkoľvek podobe (neschopní skutočnej lásky),
 • ľudia nezdržanliví, despotickí, netolerantní.

autor: Bibiána Želiskováline
line

Diskusia


forum 29.10.2007: admin, Diskusia k článku "Predpoklady dobrého manželstva"rightend