startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Ochrana osobných údajov na www.svadba.sk

line

Komercia
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Úvod

Spoločnosť Singularity, s.r.o. (ďalej Singularity) sa zaväzuje, že bude rešpektovať vaše súkromie v režime on-line a uznáva vašu požiadavku na vhodnú ochranu a spravovanie všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu (ďalej len "osobné informácie"), ktoré s nami zdieľate.

Spoločnosť Singularity zaviedla tieto pravidlá pre ochranu súkromných údajov v režime on-line preto, aby ste vedeli, s akou obozretnosťou budeme zaobchádzať s vašimi osobnými informáciami.

Pod pojmom osobné informácie sa myslia všetky informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu jednotlivca, vrátane, nie však výhradne, jeho mena a priezviska, domácej alebo inej fyzickej adresy, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných informácií, či už domácich, alebo pracovných. Vo všeobecnosti však môžete navštíviť webové stránky spoločnosti Singularity bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek informácie o vašej totožnosti.

Spoločnosť Singularity sa snaží vyhovieť všetkým príslušným zákonom po celom svete, ktoré sa zaoberajú ochranou súkromia. Aj keď právne požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, spoločnosť Singularity si kladie za cieľ držať sa princípov stanovených v týchto pravidlách pre ochranu súkromia v režime on-line i v prípade (na základe vyššie uvedeného), ak presunieme vaše osobné údaje z vašej krajiny do krajín, ktoré nevyžadujú "primeranú" úroveň ochrany osobných údajov. Inými slovami, naším cieľom je poskytnúť ochranu pre vaše osobné údaje bez ohľadu na to, kde sa získali a kam sa presunuli alebo uložili.


Cookies a iné technológie sledovania

Niektoré z našich webových stránok využívajú "cookies" a iné technológie sledovania. "Cookie" je malý textový súbor, ktorý môže byť použitý napríklad na zhromažďovanie informácií o webovej lokalite. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehľadávačov umožňuje riadiť spracovanie cookies, vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť.

Väčšina prehľadávačov sa dá nastaviť tak, aby vás pri prijatí cookie upozornili, prípadne môžete používanie cookies v prehľadávači úplne zakázať. Ak sa však rozhodnete cookies zakázať alebo odstrániť, budete musieť znova zadať vaše pôvodné identifikačné číslo používateľa a heslo, aby ste získali prístup k niektorým častiam webovej lokality.

Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach a názvoch počítačov, adresách internetového protokolu (IP), type prehľadávača a operačného systému, postupností klikaní a dátumoch a časoch prístupu na našu lokalitu. Používanie cookies a iných technológií sledovania nám umožňuje zlepšiť našu webovú lokalitu a váš dojem z nej. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné informácie, môžeme taktiež analyzovať pre účely sledovania trendov a štatistiky.


Upozornenie

Všade na webe, kde spoločnosť Singularity zhromažďuje osobné informácie, chceme zverejniť účelové vyhlásenie, ktoré vysvetlí, prečo sa osobné informácie zhromažďujú. Spoločnosť Singularity nebude bez vášho súhlasu poskytovať osobné informácie iným spoločnostiam, ktoré nie sú zaviazané konať v jej mene, pokiaľ to nevyžaduje zákon.


Výber

Môžete si vybrať, či osobné informácie spoločnosti Singularity poskytnete, alebo nie. Upozornenie, ktoré chceme poskytovať všade na webe, kde bude spoločnosť Singularity zhromažďovať osobné informácie, by vám malo pomôcť pri tomto rozhodovaní. Ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované osobné informácie, stále budete mať možnosť navštíviť väčšinu webových lokalít spoločnosti Singularity, k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú našu vzájomnú komunikáciu, však nemusíte mať prístup.

Ak sa rozhodnete pre vzájomnú spoluprácu so spoločnosťou Singularity, napríklad na základe zmluvy alebo iného obchodného vzťahu alebo partnerstva, budeme vás samozrejme naďalej kontaktovať ohľadom tohto obchodného vzťahu.

Bezpečnosť

Pri každom nakladaní s vašimi osobnými informáciami, či už priamo spoločnosťou Singularity, alebo v jej zastúpení, podnikneme náležité a primerané kroky na ochranu osobných informácií, ktoré s nami zdieľate, pred ich neoprávneným použitím alebo zverejnením.


Prístup a presnosť

Spoločnosť Singularity chce udržiavať poskytnuté osobné informácie čo najpresnejšie. Pri každom zhromažďovaní osobných informácií na webe je naším cieľom poskytnúť vám spôsob, ako v prípade potreby aktualizovať alebo opraviť tieto informácie s možnosťou obrátiť sa na spoločnosť Singularity. Ak sú tieto možnosti z akéhokoľvek dôvodu nedostupné, môžete aktualizácie a opravy svojich osobných informácií poslať na adresu privacy@singularity.sk a my vykonáme potrebné kroky pre čo najskoršie implementovanie uvedených zmien v osobných informáciách, ktoré uchovávame.


Služby iných spoločností

Niektoré služby dostupné na lokalite svadba.sk poskytujú v mene spoločnosti Singularity iné spoločnosti. Spoločnosť Singularity môže týmto iným poskytovateľom služieb dať k dispozícii informácie, ktoré zhromažďuje na webe, vrátane osobných informácií, s cieľom pomôcť pri dodávaní programov, produktov, informácií a služieb. Poskytovatelia služieb sú tiež dôležitým prostriedkom pre spoločnosť Singularity pri spravovaní jej webových lokalít a distribučných zoznamov. Spoločnosť Singularity podnikne adekvátne kroky na zabezpečenie toho, aby títo ďalší poskytovatelia služieb boli zaviazaní chrániť osobné informácie v mene spoločnosti Singularity.

Spoločnosť Singularity nebude bez vášho súhlasu poskytovať osobné informácie iným spoločnostiam, ktoré nie sú zaviazané konať v mene spoločnosti Singularity, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Podobne je proti zásadám spoločnosti Singularity predávať osobné informácie zhromaždené v režime on-line bez vášho súhlasu.


Súkromie detí

Lokalita Svadba.sk nemá takú štruktúru, aby bola atraktívna pre deti. Preto ani nebudeme zhromažďovať osobné informácie od nikoho, kto je mladší ako 13 rokov.


Záväzok

Zaväzujeme sa dodržiavať súkromie aktívne sa zúčastňovať a podporovať súčasné iniciatívy, ktoré sú zamerané na ochranu práv jednotlivca na súkromie na Internete. Oblasť ochrany súkromia v režime on-line sa stále vyvíja a v súlade s potrebou splniť vznikajúce požiadavky sa vyvíjajú i webové lokality spoločnosti Singularity.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadom našich prvidiel pre ochranu súkromia v režime on-line, kontaktujte nás na adrese privacy@singularity.sk. Aj keď nemôžeme zabezpečiť dokonalú ochranu súkromia, budeme sa snažiť riešiť všetky problémy podľa našich najlepších možností v čo najkratšej dobe.

Váš súhlas

Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s podmienkami našich pravidiel pre ochranu súkromia v režime on-line a so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Singularity na účely uvedené vyššie i na tie, pri ktorých spoločnosť Sun zhromažďuje osobné informácie na webe. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia v režime on-line sa vás budeme snažiť informovať tak, že zmeny zverejníme na našej webovej lokalite v dostatočne dlhej dobe.
rightend