startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Formy uzavretia manželstva na Slovensku

line

o svadbe
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Manželstvo je v slovenskom rodinnom práve zakotvené ako trvalé spoločenstvo muža a ženy, jeho hlavným účelom je založenie rodiny a výchova detí. Toto spoločenstvo, založené na právnom vzťahu, je postavené na zásadách dobrovoľnosti a rovnoprávnosti.

Civilná i cirkevná forma uzavretia manželstva majú v našom právnom poriadku od 1. júla 1992 rovnoprávne postavenie. Po právnej stránke majú rovnakú váhu a dôležitosť a zákon o rodine pre nich stanovuje rovnaké podmienky. Ak uzavrú snúbenci občiansky sobáš, nemá následný náboženský obrad už žiadne právne následky. Ak uzavrú cirkevný sobáš, nemôžu následne uzavrieť občiansky sobáš. Inými slovami, po občianskom sobáši môže nasledovať cirkevný sobáš, má však už iba povahu obradu, lebo manželstvo už vzniklo občianskym sobášom.

Cirkevný sobáš

Podstatnou charakteristikou cirkevného sobáša je, aspoň u kresťanských cirkví, že sviatosť manželstva je chápania omnoho vážnejšie ako v prípade občianskeho sobáša. Kým občiansky sobáš je pri splnení zákonných podmienok možné absolvovať hoci i mnohokrát za život, praktizujúci kresťan smie podľa zásady „Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje„ vstúpiť do zväzku manželského iba raz, lebo cirkev chápe manželstvo ako Kostol - interierdoživotný sľub. Výnimkou je úmrtie druhého z manželov alebo niektoré špecifické okolnosti umožňujúce cirkevnú rozluku manželstva, ktoré sú vždy veľmi dôkladne skúmané. Prehlásenie o uzavretí manželstva prevedú snúbenci pred príslušným orgánom cirkvi, ktorú si zvolili a jej pôsobenie na území SR je povolené registráciou na Ministerstve vnútra SR. Manželstvo sa uzatvára v mieste určenom predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti pre náboženské obrady alebo náboženské úkony. Cirkevný sobáš môže byť uzavretý až potom, keď snúbenci predložia sobášiacemu osvedčenie vydané príslušným matričným úradom, od jeho vydania neuplynulo viac ako tri mesiace. Osvedčenie dokladá, že splnili všetky zákonné náležitosti pre uzavretie platného manželstva. Orgán cirkvi, pred ktorým dôjde k uzavretiu manželstva, doručí nasledovný protokol o uzatvorení manželstva príslušnému matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.

Príprava cirkevného sobáša

Termín cirkevného sobáša je potrebné si na farskom úrade dohodnúť aspoň dva alebo tri mesiace vopred (v závislosti od veľkosti cirkevnej komunity, niekedy to môže byť aj šesť alebo viac mesiacov vopred), aby bol dostatok času na prípravné stretnutia s kňazom, ktoré sú jednou z podmienok pre uzavretie cirkevného sobáša. Týchto stretnutí je obvykle 6 a konajú sa najčastejšie vo farnosti, kde sa bude konať obrad. Pokiaľ sú obaja snúbenci rovnakého vyznania, malo by všetko prebehnúť jednoducho. Pokiaľ je jeden zo snúbencov neveriaci a jeho partner chce mať napriek tomu cirkevnú svadbu, musí príslušný kňaz požiadať o zvláštnu výsadu biskupa svojej diecézy. Výnimkou nie je ani situácia, kedy v súvislosti s plánovaným uzatvorením sobáša jeden zo snúbencov konvertuje k vyznaniu svojho partnera.

Občiansky sobáš

Ruky novomanzelovV prípade občianskeho sobáša robia snúbenci prehlásenie o uzatvorení manželstva pred starostom (primátorom) alebo povereným členom obecného (mestského) zastupiteľstva matričného úradu, a to za prítomnosti matrikára. Prehlásenie o uzatvorení manželstva robia snúbenci súhlasne, verejne a slávnostne. Snúbenci môžu uzavrieť sobáš na oddancom mieste príslušnej matriky, kde má jeden zo snúbencov trvalé bydlisko. Tento príslušný matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným obecným úradom povereným viesť matriky. Okrem snúbencov, starostu (alebo člena obecného zastupiteľstva) a matrikára musia byť uzatvoreniu manželstva prítomní dvaja svedkovia, čo platí rovnako pre občiansky i cirkevný sobáš. Svedkovia musia byť plnoletí, musia sa k obradu osobne dostaviť a pred podpisom zápisu do protokolu o uzatvorení manželstva musia predložiť občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.line
line

Diskusia


forum 08.09.2005: admin, Diskusia k článku "Formy uzavretia manželstva na Slovensku"rightend