startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Feng Shui - vietor a voda

line

zaujímavosti
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ľudia na celom svete si prajú byť zdraví, úspešní, milovaní a bohatí, preto sa snažia využiť všetky možnosti ako zostať zdraví a zbohatnúť. V tomto je nápomocná tisíc rokov stará čínska metóda Feng Shui, ktorá má korene v Číne, no svoje miesto si našla i v západnom svete. Feng Shui napomáha pri úprave zdravia, moci, bohatstva, rodinného života a vzťahov, priateľstva, lásky či pri zlepšení vzťahov s deťmi.
feng shui symbolProstredie, v ktorom sa pohybujeme, bývame, alebo trávime viac svojho voľného času, významne vplýva na naše zdravie, bohatstvo, rodinný život, úspech a dokonca i náš osud. Priestor, ktorý si okolo seba vytvárame, je odrazom nášho vnútorného sveta a svojím postojom k životu a správaním ho rovnako ovplyvňujeme aj my. A práve štúdiom takéhoto pôsobenia medzi prostredím a človekom sa zaoberá Feng Shui.

Vo Feng Shui nie je nič ponechané na náhodu, je nutné vykonávať ho s maximálnou presnosťou. Je možné študovať ho ako vedu. Má svoje zákonnitosti, ktoré sa musia dodržiavať. Po celom svete existujú školy na vyučovanie Feng Shui.

Čo je Feng Shui

Feng Shui, v preklade vietor (feng) a voda (shui), vyjadruje vzťah medzi energiou nebies a energiou zeme. Hoci jej princípy používali na celom svete, najviac ju prepracovali Číňania. Stavali svoje príbytky presne podľa predpísaných výpočtov využívajúc všetky priaznivé energie kozmu, zeme a pritom zohľadňovali aj potreby človeka. Vypracovali tak vyváženie vonkajšieho a vnútorného prostredia s cieľom dosiahnutia pokojného obydlia pre zdravý a šťastný život. Umenie Feng Shui sa praktizuje v Číne už 3 000 rokov. Číňania kladú veľký dôraz na to ako bývajú, ako majú zariadený byt či kanceláriu, obchod, podnik. Všetko je navrhované tak, aby bolo v harmónii s prírodou.

Aká je podstata a cieľ

Feng Shui je založená na obrovskom množstve poznatkov z pozorovania a skúmania zákonitostí prírody a ich vplyvu na človeka. Feng Shui vychádza z poznania, že všetko okolo nás je prestúpené neustále sa pohybujúcou a meniacou sa energiou. Energia nás, nášho domova a pracoviska ovplyvňuje naše životné úspechy či neúspechy. Poznať kvalitu, silu a vzájomné vplyvy a pôsobenie týchto energií, dostať ich do rovnováhy, harmónie, je základnou úlohou Feng Shui.

yin a yangZásadou Feng Shui je harmónia, vyjadrená dávno známym symbolom Yin a Yang. Yin predstavuje reálne veci a Yang éterické. Oba symboly sa nepovažujú za protiklady, ale navzájom sa dopĺňajú. Aby mohlo niečo harmonicky existovať, je potrebná vyváženosť oboch.

Tento skutočne ucelený prepracovaný systém nám dáva možnosť ako vedome urobiť svoj život šťastnejší, spokojnejší, naplnený radosťou, pohodou a láskou. Dostať do harmónie seba i okolie a tešiť sa zo života. Nejde len o premiestňovanie nábytku či vešanie zvonkohier, alebo kryštálov. Nie je to žiaden zázrak ani mystéria. Je to praktická metóda, ktorá umožňuje po dôkladnom rozbore energií prostredia a človeka vytvoriť priestory vyhovujúce činnostiam, ktoré sa v nich vykonávajú a ľuďom, ktorí sa v nich nachádzajú. Dáva zároveň možnosť napraviť už existujúce disharmónie v záujme zmeny a skvalitnenia života.

Priestor je odrazom nášho vnútorného sveta a preto na žiadanú zmenu musíme byť pripravení aj my sami. Až potom, v harmónií nás i prostredia, môžeme očakávať vytúžený výsledok. Feng Shui sme teda my a naše vedomé vzájomné pôsobenia s naším okolím.

Spracovala: Bibiána Želiskováline
line

Diskusia


forum 13.11.2007: admin, Diskusia k článku "Feng Shui - vietor a voda"rightend