startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Citáty z Biblie pre cirkevný obrad - 1. časť

line

zaujímavosti
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Súčastou plánovania svadby pre kresťanov je aj výber vhodných biblických citátov pre svadobný obrad. Veľa kňazov umožní snúbencom vybrať si pre svadobný deň čítanie podľa vlastného uváženia, čo može potešiť ale aj zaskočiť, veď Biblia je obrovská kniha. Tým, ktorí sa rozhodli pre cirkevný obrad, ponúkame pomocnú ruku.
Evanjelicky kostolVšetky tu uvedené citáty sú z katolíckeho prekladu Biblie. Okrem neho na Slovensku nájdeme ešte evanjelický preklad profesora Jozefa Roháčka, Slovenský evanjelický preklad a Ekumenický preklad, ktorý by mal byť vydaný do konca roka 2007.

K významným novodobým prekladom Biblie patrí katolický preklad "Jeruzalemskej Biblie" či protestanská revízia Kralickej biblie pod nazvom "Nová Bible Kralická".

Okrem týchto "oficiálnych" prekladov existujú aj parafrázy biblického textu, ktorých cieľom je priblížiť biblický príbeh ľuďom, ktorý nevyrastali vo veriacej rodine. V slovenčine takto máme preložený Nový zákon pod názvom "Nádej pre každého" a v českej verzi existuje aj celá Biblia pod názvom "Průvodce životem".

Genezis 2, 21-25:
Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: "Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža." Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.

Rút 1, 16:
Ale Rút odpovedala: "Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja, tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.

Kostol exterierVeľpieseň 2, 10-14; 16:
Môj milý začal a povedal mi: Hor sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! Lebo, hľa, už je po zime, dážď prestal, pominul! Kvieťa sa kľuje po kraji, nadišiel spevu čas. Hrdličky hrkútanie po našom kraji znie. Na fige bronie už rané ovocie, roznáša vôňu vinič v rozkvete. Nuž, hor sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.

Môj milý je môj a ja som jeho.

Veľpieseň 8, 6-7:
Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.

Izaiáš 26, 3-4:
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.

Izaiáš 43, 1-7:
Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: "Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba, Kuš a Sábu namiesto teba. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja, od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem: "Vydaj!" - a juhu: "Nezdržiavaj!" - priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, všetkých, čo sa mojím menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil.

Izaiáš 55, 10-13:
Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal.
Áno, s radosťou vyjdete, budete vyvedení v pokoji. Vrchy a kopce prepuknú v jasot pred vami a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Na mieste bodľačia vyrastie cyprus, na mieste pŕhľavy vyrastie myrta. To bude Pánovi na slávu, na večný pomník, ktorý nezhynie.

Kostol interierIzaiáš 61, 10; 62, 3:
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa.

Žalm 19:
Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

Žalm 34, 16:
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

Žalm 119:
Pane, tvoje slovo trvá naveky ako nebesia.

Žalm 127, 4:
Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.

Žalm 128:
Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!

Tobiáš 8, 5 - 9:
Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami: "Zvelebený buď, Bože našich otcov a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetky tvoje stvorenia po všetky veky! Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho. Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal: "Nie je dobre človeku samému; urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná." Teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale s čistým úmyslom. Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou, aby sme sa spoločne dožili staroby." Nato obaja povedali: "Amen, Amen!"

autor: M. P.

Citáty z Biblie pre cirkevný obrad - 2. časť


line
line

Diskusia


forum 19.07.2006: admin, Diskusia k článku "Citáty z Biblie pre cirkevný obrad - 1. časť"rightend