Grécka svadba


zaujímavosti
Každá kultúra má jedinečné tradície, či už ide o sviatočnú výzdobu alebo prípravu na svadbu. Zvlášť to platí pre Peloponézsky polostrov a Grécko. Pomenovanie tejto krajiny má trojaký pôvod: z latinského "Graeci", ktoré Aristoteles považuje za staroveký názov Grécka. Okrem neho je tu "Jónsko" z miestneho názvu Iónia a Héllas podľa mýtickej matky grékov Heleny.
Svadba v GreckuV Grécku je budúci manželský pár zasnúbený v prítomnosti rodičov a priateľov. Po zásnubách vždy nasleduje svadobná hostina a zasnúbenie sa považuje za krok rovnako záväzný ako samotný svadobný obrad, ten sa obyčajne koná v nedeľu.

V stredu pred plánovanou svadbou prebehne obrad "založenia kvasu“, na ktorom sa zídu príbuzní, aby v tichosti sledovali ako chlapec a dievča preosievajú múku. Keď je múky dosť, všetci prítomní hodia do sita drobné mince s hlasitými želaniami šťastia pre budúcich manželov.

V piatok pred plánovanou svadbou je čas “plnenia vriec”. Matka nevesty položí na dno vreca medenú panvicu a jej dcéra naplní iné vrece predmetmi, ktoré si chce vziať do novej domácnosti, zatiaľ čo jej doňho prítomní prizerajúci dokladajú drobné mince.

Počas tohto obradu posiela ženích svojim príbuzným a budúcim hosťom v dedine karafy s vínom, rovnakú pozornosť rozposiela aj otec nevesty svojim známym a priateľom. V sobotu pred svadbou obchádza nevesta svoje priateľky a družičky, aby ich namiesto vína potešila sladkosťami.

Najdôležitejšou osobou na gréckej svadbe je „koumbaros” alebo tiež sponsor. Obyčajne ním býva krstný otec ženícha alebo iná v rodine vážená osoba.

Svadobný sprievod sa začína v dome snúbenca vztýčením svadobnej zástavy. Jej nositeľ povedie kňaza spolu s rodinou snúbenca do domu nevesty, kde ho budúca svokra privíta pohárom vína a svadobným pierkom z bylín. Neskôr nevesta odchádza do kostola v sprievode svojho príbuzného a zvyšok svadobného sprievodu ju nasleduje po vlastných.

Na gréckych ostrovoch bolo (symbolické) pľuvanie odjakživa želaním šťastia a tak nie je nič nezvyčajné, že sa neveste ujde na ceste k oltáru mnoho pľuvancov z oboch strán budúcej rodiny.

Pri svadobnom obrade sú ženích a nevesta v súlade s pravoslávnou kresťanskou tradíciou korunovaní ako kráľ a kráľovná. Svadobná hostina je miestom pre „Kalamantiano” tanca presláveného filmom Grék Zorba. Prítomní hostia dostavajú do daru v cukre obaľované mandle.

Po skončení svadobného obradu sa nevesta vracia do ženíchovho domu, kde je opäť vztýčená zástava a mladomanželka hodí na strechu domu kus železa, aby tak potvrdila o pevnosť svojej novej domácnosti.

autor: M. P.