Svadobné prstene - reč prstov


svadobné prstene
Vedeli ste, že prst, na ktorom nosíte prsteň, môže veľa naznačiť o Vašej povahe? Podobne ako reč tela, vysiela miesto symbolu Vášho partnerského sľubu podvedomý signál o Vašom postoji k tomuto záväzku.

prsten na prstePalec

Palec sa v chiromantii (čítanie osudu z dlane) považuje za sídlo moci. Ten, kto si ho rád zdobí, je vraj nevyčerpateľným zdrojom energie a vytrvalosti, jeho slabosťou však býva veľká citlivosť sprevádzaná výbuchmi hnevu a žiarlivosti. Tento svoj nedostatok si jednotlivci s ozdobeným palcom dobre uvedomujú a snažia sa krotiť. Harmonická komunikáciia s okolím nebýva ich silnou stránkou, ale ich túžba po uznaní od okolia im vždy zabezpečí dostatok trpezlivých poslucháčov a podporovateľov.

Malíček

Tým, ktorí radi nosia prstene na malíčku, vraj mávajú tolerantnú a srdečnú povahu. Pri prejavovaní citov k svojmu okoliu sú prirodzení. Citové prejavy voči druhým im nerobia ťažkosti, takže sú svojím okolím často neprávom považovaní za koketných. V skutočnosti však často bývajú sebeckí a v romantickom vzťahu dokážu poriadne vyžmýkať peňaženku svojho „vyvoleného“.

Ukazovák

Prsteňom ozdobený ukazovák je jasným znamením veľkého ega a sebavedomia, ktorého intenzita prevyšuje všetky ostatné prsty. Svedčí vraj o pokuse nositeľa jednotlivca vyriešiť svoju vnútornú neistotu svojho nositeľa súvisiacu s postavením medzi vrstovníkmi či spolupracovníkmi. Títo ľudia potrebujú pomocnú ruku, ktorá by ich doviedla na miesto, kde sa budú cítiť bezpečne. Iní vykladači považujú prsteň na ukazováku naopak za dôkaz veľkej osobnej nezávislosti a sebestačnosti.

Prstenník

Prsteň na prstenníku slobodného muža alebo ženy svedčí o tvorivosti a živej predstavivosti svojho nositeľa, ktorý si cení krásu, vášeň a dobré dary života. Svoj život túžia naplniť romantikou a radosťou. Už od staroveku je tento prst miestom pre zásnubný prsteň s odôvodnením, že práve odtiaľto vedie žila priamo k srdcu, odvekému sídlu lásky.

spracoval: M. P.