Budeme sa často hádať kvôli peniazom?


zaujímavosti
Už od najstarších čias sú peniaze spojené s mocou a ovládaním. Väčšina z nás podceňuje vplyv aký má naša výchova a chápanie postavenia v spoločnosti na vzťah k peniazom. Vytlačte si tento dotazník a urobte si s partnerom nasledujúci test.
Diskusia o peniazoch nás núti prehodnocovať náš pohľad na peniaze a ich úlohu v partnerskom vzťahu. Nikto nám nedá priamu odpoveď na otázku, ako sa zachovať v prípade, ak sa názory nášho partnera na nakladanie z peniazmi výrazne líšia od našich, ale je dôležité vedieť a tom hovoriť a zdieľať svoje pocity. Rovnováha vo vzťahu by vždy mala mať prednosť pred výškou bankového konta, a tak Vám ponúkame malý test, ktorý Vám pomôže zistiť aké sú Vaše predstavy o finančnom hospodárení.
 1. Keď príde reč na peňažné záležitosti, cítim sa veľmi nepríjemne a nechce sa mi ich rozoberať:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 2. Považujem peniaze predovšetkým za „naše“ a menej za „tvoje“ alebo „moje“:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 3. Dôverujem schopnosti svojho partnera robiť správne finančné rozhodnutia:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 4. Mám pocit, že moja hodnota vo vzťahu je závislá na tom koľko zarobím:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 5. Súhlasil/-a by som, aby sme sa presťahovali do iného mesta v prídade, že by sa môjmu partnerovi ponúkala výhodná pracovná príležitosť a to aj v prípade, že by toto sťahovanie znamenalo nevýhodu pre mňa:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 6. Verím, že domáce práce a starostlivosť o deti je spoločnou povinnosťou obidvoch partnerov bez ohľadu na to, koľko kto zarába:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 7. S partnerom sme si určili špecifické cieľe v oblasti financií a ich naplnenie je pre nás prioritou:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 8. Verím, že všetky úspory, ktoré sme priniesli do manželstva sú spoločným majetkom oboch partnerov:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 9. S partnerom by sme sa mali podporovať vo vzájomnom raste a budovaní kariéry bez ohľadu na výdavky, ktoré to prinesie:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 10. V prípade, že sa môj partner rozhodne prestať pracovať aby si zvýšil vzdelanie, som ochotná/-ý a schopný finančne kryť chod domácnosti:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 11. Keď sa vezmeme a budeme mať deti, jeden z nás by mal zostať doma, alebo pracovať len na polovičný uväzok:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 12. S partnerom máme spoločnú predstavu o tom, koľko by sme mali investovať do vzdelania svojich detí:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 13. Vzťah, v ktorom žena zarába viac peňazí ako muž mi vyhovuje:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 14. Chcel/-a by som mať na starosti úplné finančné hospodárenie v našej rodine:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 15. Zaleží mi na sporení a v manželstve chcem od začiatku zaviesť pevné pravidlá:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 16. Rád/a utrácam peniaze a neprekáža mi žiť na úver:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 17. Chcem uzatvoriť predmanželskú zmluvu:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 18. Verím, že by som mal mať nejaké "svoje" peniaze, alebo právo minúť časť svojho pravidelného zárobku podľa svojich predstáv:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 19. Verím, že finančné investície a veľké nákupy by mali byť najprv spoločne prediskutované:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 20. Chcem mať spoločný výdavkový a sporiaci účet:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 21. Finančné záležitosti považujem za súkromnú vec partnerov:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 22. Očakávam finančnú pomoc od rodičov svojho partnera:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 23. Verím, že rodinným príslušníkom vo finančných ťažkostiach treba pomôcť aj v prípade, že by to znamenalo dočasnú príťaž mojej rodine:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím

 24. Verím, že z rodinného rozpočtu treba prispieť na cirkev:

  a. Výrazne súhlasím
  b. Tak trochu súhlasím
  c. Nie som si istý/-á
  d. Nesúhlasím