Prečo sa zaľúbime


zaujímavosti
Určite ste zažili situáciu, keď sa Vás partner opýtal, čo Vás na tom druhom zaujalo natoľko, že ste sa rozhodli vybrať si práve jeho alebo ju. Niekto sa zaľúbi do dokonalej postavy, inému k tomu pomôžu spoločné záujmy a sú aj takí, čo sa jednoducho našli.
ZaľúbenciSú vzťahy, ktoré by sme na prvý pohľad mohli označiť ako jednostranné – iniciatívny, energický až výbušný je len jeden partner, zatiaľ čo ten druhý je jeho „ramenom, na ktorom smie plakať“. Je možné, že obaja partneri majú problém prejaviť navonok svoje city, ale vnímajú vzájomnú citovú zhodu, porozumenie a dopĺňanie sa.

Podvedomá zhoda

Každý z nás má svoju “pocitovú mapu”, na ktorej sa nachádzajú naše životné skúsenosti so všetkými dôsledkami, strachom, obavami aj obrannými mechanizmami, ktoré si často ani neuvedomujeme.

Každý z nás má rovnako podvedomú schopnosť snímať pocitovú mapu niekoho iného. Priťahujú nás najčastejšie ľudia, ktorých pocitová mapa sa tej našej najviac podobá a často hľadáme nielen to v čom sa zhodujeme ale aj to, čo nás odlišuje.

Protiklady sa priťahujú

Cieľom toho typu podvedomej zhody je nájsť niekoho, kto doplní biele miesta na našej mape. Taký človek sa nám môže v mnohých ohľadoch podobať, ale predovšetkým hľadáme niekoho, od koho by sme sa mohli učiť, niekoho, koho vyrovnávacie mechanizmy sú iné ako tie, ktoré sami používame.

Za ideálneho partnera považujeme takého človeka, ktorý v živote musel čeliť rovnakým problémom ako my, ale našiel efektívnejší spôsob ich riešenia. Mohli by sme povedať, že ideálnym partnerom je „bútľavá vŕba“, ktorá je našou presnou kópiou a tá nám pomáha k duševnej celistvosti.

Aj keď by sme v praxi veľmi ťažko hľadali dva navlas rovnaké páry, psychológovia určili niekoľko typov partnerov v „podvedomej zhode“. Spoznávate sa v niektorom z nich? Zaľúbenci_02Rodič a dieťa - tento typ vzťahu sa vyznačuje závislosťou a bezhraničnou dôverou. Jeden z partnerov sa s týmto chovaním vyrovnáva tak, že prevezme rolu „rodiča“ toho druhého. „Dieťa“ tajne dúfa, že ak bude naďalej neisté a „bezbranné“, „rodič“ sa o neho postará.

Pán a jeho sluha - tento typ páru má problémy so zvládaním autority a manipuláciou. Jeden z partnerov sa môže cítiť veľmi neistý v podriadenej pozícii a tak sa vždy stavia do polohy „vodcu“ a snaží sa držať celú domácnosť pod úplnou kontrolou. Jeho partner, ktorý má naopak zo zodpovednosti strach, poslušne cupká okolo neho, ale navonok pôsobí ležérnym dojmom.

Pevnosť a dobyvateľ - v tomto type vzťahu majú obaja partneri obavy z prílišnej dôvernosti, ale jeden v druhom našli presne to, čo hľadali. V tichej dohode jeden pred vzťahom uteká, aby sa ten druhý mohol v zápätí uchádzať o jeho priazeň a prípadne neskôr prevziať iniciatívu na seba.

Idol a jeho uctievač - ak jeden z partnerov nalieha na výnimočné postavenie toho druhého, je často skutočným motívom súťaživosť v snahe vyhnúť sa vzájomnému porovnávaniu. Existujú ešte 2 typy zhody partnerov, ktorí hľadajú niekoho s rovnakým problémom, ale odlišným spôsobom vyrovnávania sa s ním.

Deti v lese – možno ste sa už s týmto typom páru niekedy sami stretli. Podobajú sa na seba a často nosia aj podobné oblečenie. Majú veľa spoločného, ale predovšetkým vedia, čo obaja neznášajú. Vo vzťahu sa vyhýbajú všetkému, čo by ho mohlo pokaziť a spoločne bojujú proti veľkému zlému svetu „tam vonku“.

Mačka a pes - dvojica navonok vyzerá ako keby sa nikdy nemala stretnúť. Hádajú sa nad každou drobnosťou. Životom na „bojovom poli“ sa vyhýbajú prílišnej dôvernosti.

V každom z uvedených typov vzťahov môžete nájsť niečo zo seba. Nie je nič nezvyčajné, ak váš vzťah v určitom období skĺzne do stereotypu. Napríklad v čase choroby máte tendenciu byť „rodičom a dieťaťom“ a naopak po narodení dieťaťa sa stávate „deťmi v lese“.

Dobrá či zlá chémia?

Všetky druhy partnerskej zhody majú zhodný psychologický cieľ a tým je ochrana pred nepohodlím. Väčšina párov si vzájomnú zhodu neuvedomuje až do chvíle, kým sa nestane niečo, čo ich na ňu upozorní. Každý vzťah pomaly rastie, mení sa a my zas potrebujeme čas, aby sme si na tieto zmeny zvykli.

Problémy nastávajú vo chvíli, keď jeden alebo obidvaja partneri cítia, že už nie sú schopní vzájomne komunikovať svoje pocity tomu druhému a zmeniť svoj model správania sa. O tom však až niekedy nabudúce.

autor: M. P.