Zdravotné riziká cestovania - I. časť


zaujímavosti
Cestovanie na dlhšie vzdialenosti so sebou prináša zmenu každodennej rutiny, zmenený spôsob stravovania, aj obvyklú dobu pravidelného odpočinku. Prispôsobenie sa novým podmienkam chvíľu potrvá. Náchylnosť k rôznym druhom nevoľnosti nemusí byť len doménou detského veku.
Pas a letenkaOčkovanie je jedným z najdôležitejších spôsobov prevencie proti nebezpečným infekčným chorobám a to aj v prípade krátkej dovolenky. Pred cestou po Európe sa odporúča vakcína proti tetanu, hepatitíde typu A a B, pri pobyte v južných krajinách a zlých hygienických podmienkach aj proti týfusu.

Každý cestovateľ by mal mať individuálny očkovací plán, v ktorom odborník zohľadní navštívenú oblasť, program, trasu a dĺžku pobytu. Prihliada sa aj na spôsob cestovania, stravovania, ubytovania či ročné obdobie. Dôležitý je aj Váš súčasný zdravotný stav, vek, pohlavie, prípadne tehotenstvo.

Aby vám mohol byť vypracovaný optimálny plán očkovania, kontaktujte príslušného odborníka 4 až 6 týždňov pred odjazdom. Medzi jednotlivými vakcínami treba totiž dodržať určitý interval. Ochrana nastupuje po 10 až 14 dňoch, niekedy aj neskôr. Očkovanie do zahraničia zdravotné poisťovne neuhrádzajú, musíte ho zaplatiť z vlastného vrecka.

Keď máte namierené do exotických krajín, myslite na očkovanie proti žltej zimnici, hepatitíde typu A a B, brušnému týfusu, zápalu mozgových blán, záškrtu, detskej obrne, besnote, japonskej encefalitíde, cholere, enterotoxickým kmeňom Escherichia coli a tetanu.

Ak sa vám naskytne výhodný last minute pobyt a odídete bez potrebných vakcín, musíte počítať s rizikom ochorenia na infekčnú chorobu. V skrátenej schéme možno absolvovať len očkovanie proti hepatitíde typu A a B, ktoré je aj v takejto forme účinné a spoľahlivé.

Takmer všetky očkovania sú dobrovoľné. Záleží len na vás, či chcete hazardovať so svojím zdravím, alebo sa budete chrániť. Pred vstupom do niektorých krajín Afriky, Strednej a Južnej Ameriky je povinná jediná vakcína – proti žltej zimnici.

Viac údajov o rizikových destináciách a odporúčanom očkovaní získate na Poliklinike pre cudzokrajné choroby v Bratislave, oddeleniach pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Martine a Košiciach, Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

spracoval: M. P.