Umenie rozhovoru - 2. časť


zaujímavosti
Základom dobrého rozhovoru je aj umenie počúvať. Na druhej strane však počúvanie nespočíva len v tom, že stále prikyvujete hlavou. Na rozhovore sa musí podieľať aj poslucháč kladením otázok alebo vyjadrením vlastného názoru. Nie však až do takej miery, aby z nevinného rozhovoru vznikla menšia hádka.

RozhovorJedno gesto je niekedy viac ako tisíc slov

Ženy sú v tomto ohľade obratnejšie ako muži a rady to dajú najavo. Dávajte preto aj vy, muži, rovnaký pozor na neverbálne gestá a posunky ako na tie svoje, tak aj svojho partnera. Medzi neverbálne prvky rozhovoru patria: pokrčenie plecami, zmena tónu hlasu, prekríženie ramien či ruky v bok, prekríženie nôh, pritakávanie, očný kontakt, či naopak odvrátený pohľad, výrazy tváre (úsmev, pokrčenie obočia, šok, znechutenie, prekvapenie, plač či zagúľanie očami) a podmienené reakcie (prehrabávanie sa v papieroch či poklepkávanie prstami). Viac ako polovica vzájomnej komunikácie sa odohráva v neverbálnej rovine. Aj keď vám jej rozpoznanie môže pomocť zlepšiť sa v umení rozhovoru, častejšie zvádza k „čítaniu myšlienok“ toho druhého, nemiestnemu posudzovaniu, nešťastným pokusom, prehnaným reakciám či zbytočným „dobre mieneným radám“.

Ženy a muži komunikujú rozdielne

Aj keď to nemôžeme tvrdiť všeobecne, muži a ženy komunikujú rozdielnymi spôsobmi. Keď to budeme rešpektovať, pomôže nám to. Ak rozprávajú muži, ide im v prvom rade o odovzdávanie dôležitých informácií alebo o riešenie konkrétneho problému. Ženy v rozhovore hľadajú skôr citové puto a ubezpečenie. O vcítení sa do vzťahov rozprávajú častejšie ako muži.

Úcta k poslucháčovi je polovica úspechu

Rešpektujte názor toho druhého a to aj v prípade, že s ním nesúhlasíte. Nič nezabíja partnerskú komunikáciu rýchlejšie ako to, keď sa ten druhý povyšuje.

Moja „troška do mlyna“

Nedá sa zároveň hovoriť aj načúvať. City a odlišné názory vychádzajú zo životných skúseností, ktoré sú u každého z nás rozdielne. Neexistuje teda žiadny „dobrý“ či „zlý“ názor. Vo všeobecnosti však platí: nedávajte rady, pokiaľ vás o nich nikto nežiada a keď už silou-mocou neviete odolať, zaujímajte sa najprv o skúsenosť toho druhého. Získate si tak jeho rešpekt.

autor: M. P.

Umenie rozhovoru - 1. časť