Keltské svadobné prstene a ich symbolika


svadobné prstene
Vzájomná výmena prsteňov je symbolom manželského sľubu tak dlho a v natoľko rozmanitých kultúrach, že skutočný pôvod tohto obradu ostane asi navždy tajomstvom. S istotou môžeme povedať, že guľatosť prsteňa znamená nikdy nekončiacu lásku a platnosť vzájomného manželského sľubu. Kruh je tiež odvekým symbolom nadčasovosti, celistvosti, návratu domov a pravidelného striedania ročných období.
Keltsky svadobny prsten_01Symbol kruhu v dobe kamennej a období stavby kamenných kruhov a v astrológii predstavuje slnko a mesiac - najstaršie symboly mužského a ženského princípu vo vesmíre. Tu môžeme nájsť ďalšie spojenie medzi častou voľbou zlatej svadobnej obrúčky pre ženícha a jej strieborného náprotivku pre nevesty.

Prstene všeobecne majú od najstarších čias aj hlboký magický význam. Čarovné prstene a ich ochranné pôsobenie na svojho nositeľa sú nedeliteľnou súčasťou legiend a povestí. Vysvecovanie prsteňov má svoje miesto koniec-koncov aj v tradičnom kresťanskom svadobnom obrade.

Tradícia zdobenia hladkých zlatých alebo strieborných svadobných prsteňov rôznymi obrazcami je známa už od roku 700 n.l., rovnako v helénskej aj keltskej kultúre. Prastarý symbol uroborosa – hada, ktorý požiera sám seba sa objavuje už na starorímskych svadobných prsteňoch. Uroboros ako taký je tu znakom jednoty prítomného sveta, obnovy po kataklizme a nekonečného kolobehu života.

Keltské svadobné prstene bývajú bohato zdobené geometrickými uzlami a vzormi s dlhou tradíciou a nezastupiteľným miestom v umeleckom cítení Keltov. Zdrojom inšpirácie sú predovšetkým rastlinné motívy úponkov a viniča. Podstatná časť keltského výtvarného umenia, vrátane známeho iluminovaného írskeho manuskriptu Biblie známeho ako „Book of Kells“, nachádza svoju inšpiráciu v lesnom prostredí. Pôsobivá súmernosť týchto obrazcov nie je vždy prísne pravouhlá ale skôr organická, dýchajúca prostredím, z ktorého pochádza. Na svadobných šperkoch nájdeme motívy symbolizujúce jar, plodnosť a nesmiernu energiu prebúdzajúcej sa prírody.

Svadobný prsteň má svoje tradičné miesto na prstenníku ľavej ruky už od čias starého Ríma vraj preto, že práve týmto prstom prechádza žila, vedúca priamo k srdcu. Podľa keltskej tradície má každý prst na ruke svoju vládnucu planétu a k prstenníku na ľavej ruke patrí slnko. Nasadením prsteňa tak manželia verejne deklarujú svoj sľub vzájomnej vernosti.

autor: M. P.