Vláda pripravuje mladomanželské pôžičky


zaujímavosti
Minister financií Ján Počiatek predloží v krátkom čase návrh na tzv. mladomanželské pôžičky, ktoré by mali začať fungovať od januára 2010. Premiér Robert Fico však vyhlásil, že vláda bude „tlačiť“ na banky, aby výsledný úrok na týchto úveroch nebol vyšší ako 2 - 3%. „Inak to pre mladých ľudí nemá vôbec zmysel,“ povedal na tlačovej konferencii.
peniazePredseda vlády upozornil, že dnes sa úroky na spotrebných úveroch pohybujú na úrovni 12%. Ak by ich štát bonifikoval tromi percentami a banky 1,5%, stále by išlo o veľmi drahé pôžičky, ktoré by v skutočnosti mladým rodinám veľmi nepomohli. MF SR predpokladá, že výška týchto úverov by dosahovala maximálne 10 000 eur, žiadatelia by nesmeli byť starší ako 35 rokov a nesmeli by využívať iný štátom bonifikovaný úver (napr. zvýhodnenú hypotéku, ktorú štát poskytuje už v súčasnosti).

Na základe informácií Národnej banky Slovenska (NBS) Robert Fico kritizoval banky, že tak razantne sprísnili kritériá pre pôžičky, že úvery sa pre mnohých stali nedostupnými, hoci by ich reálne boli schopní splácať. Najhoršie je, že „rizikové marže“ spôsobili neopodstatnený nárast úrokov. Premiér Fico však odmieta, aby vláda prijímala nereálne opatrenia, ktoré napokon aj tak nikomu nepomôžu.

Preto bude vyjednávať s bankami, aby bonifikovali spotrebné úvery pre mladých manželov rovnako, ako to chce urobiť vláda. Takto sa mladomanželské pôžičky stanú dostupnými a budú znamenať reálnu pomoc. Banky by na nich aj tak zarobili a nízke úroky by tiež prispeli k schopnosti mladých ľudí pôžičky bankám vrátiť.

Predseda vlády Robert Fico informoval, že vláda nebude tolerovať prehnane „konzervatívny“ prístup komerčných bánk v oblasti úverov a minister financií Ján Počiatek pripraví opatrenia, aby ministerstvá a štátne orgány presunuli voľné finančné zdroje do štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). „Štátne milióny budeme točiť v SZRB, ktorá ich na rozdiel od komerčných bánk využije na svoje služby tým, ktorí ich potrebujú,“ vyhlásil premiér.

Zvýhodnenie mladomanželských pôžičiek by malo mať formu dotovaných úrokových sadzieb. Rezort financií pritom predpokladá, že v kombinácii s príspevkom zo strany komerčných bánk by mohla podpora tohto typu úverov predstavovať zníženie úrokovej sadzby o 4,5 percentuálneho bodu (p.b.).

Nový úverový produkt má byť určený pre mladých manželov vo veku do 35 rokov, ktorých spoločný hrubý príjem nepresiahne 2,6-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Aspoň jeden z manželov musí mať pritom trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Štátny príspevok sa bude vzťahovať na úver, ktorého výška nepresiahne 10.000 eur (301.260 Sk).

"Zvýhodnený úver pre mladých manželov bude podporovaný štátom prostredníctvom tzv. štátneho príspevku za predpokladu, že aj banky znížia nimi ustanovenú úrokovú sadzbu v zmluve o tomto úvere o minimálne 1,5 %," vysvetľuje ministerstvo financií. Štátny príspevok sa bude určovať každoročne v zákone o štátnom rozpočte, pričom v budúcom roku by mal podľa MF predstavovať 3 %. Celková hodnota zvýhodnenia pre mladých manželov by tak v roku 2010 mohla dosiahnuť výšku 4,5 %.

"Zavedenie tohto produktu bolo prerokované so Slovenskou bankovou asociáciou, pričom bol konštatovaný záujem zo strany bánk o zavedenie tohto produktu, avšak po splnení nielen legislatívnych, ale aj technických podmienok – je potrebné dopredu stanoviť časový harmonogram," informuje rezort financií, podľa ktorého si zavedenie mladomanželských pôžičiek vyžiada novelizáciu dvoch právnych noriem - zákona o bankách a zákona o spotrebiteľských úveroch.

Pri predpokladanom štátnom príspevku na úrovni 3 % bude mať zavedenie tohto typu úverov očakávané nároky na štátny rozpočet v budúcom roku na úrovni 6,06 milióna eur (182,56 milióna Sk) a tieto požiadavky by sa mali v ďalších rokoch postupne zvyšovať. "K stabilizácii celkovej sumy štátnej podpory dôjde približne v 10. roku poskytovania, pričom dosiahne približne 59,39 milióna eur (1,79 miliardy Sk)," vyčísľuje rezort financií.