Ako a prečo sa prezentovať na svadba.sk


Komercia
Cielenosť

Výhodou prezentácie sa na www.svadba.sk v porovnaní s inými reklamnými médiami je vysoká miera účinnosti takejto reklamy, nakoľko táto reklama je vysoko cielená. Väčšinu návštevníkov stránok tvoria ženy, ktoré sú slobodné a uvažujú o vydaji. Okrem toho, cena prezentácie sa je veľmi prijateľná a nedosahuje zďaleka cenu prezentácie sa v tlačených médiách. Väčšina klientely firiem podnikajúcich v tejto oblasti je v mladom veku a má skúsenosť v práci s internetom, niektorí s ním pracujú denne.

Nezávislosť

Na rozdiel od väčšiny konkurencie prevádzkujeme svoje služby na vlastných serveroch a sme teda nezávislí od tretích subjektov. Tento fakt predstavuje plynulú a dlhodobú prevádzku portálu.
Rovnako aj po redakčnej stránke vlastníme vlastnú redakciu, čo garantuje nezávislosť a pravidelný prísun zaujímavých článkov so svadobnou tématikou.

Ako sa prezentovať?

Spoločnosti podnikajúce v oblasti svadobného servisu majú niekoľko možností prezentácie sa na www.svadba.sk. Sú to tieto:

Zaradenie do sekcie "Kde dostanete"

Ide o vyhľadávaciu časť svadba.sk, v ktorej si návštevník www.svadba.sk môže vyhľadať firmu alebo firmy z niektorej z podsekcií a potom si takýto zoznam s kontaktom na danú spoločnosť môže napr. vytlačiť.

Takáto forma prezentácie je maximálne cielená a na rozdiel od bežne používanej tlačenej formy reklamy je omnoho efektívnejšia. Je veľká pravdepodobnosť, že ak niekto v danom zozname vyhľadáva napr. požičovňu šiat, určite sa u Vás zastaví, ak Vás nájde v tomto zozname. Systém vyhľadávania v danej sekcii je podľa regiónov a miest, aby sa tak docielilo pre Vás čo najväčšieho reklamného efektu.

Formy zápisu v "Kde dostanete":

Platnosť zápisu je 365 dní od úhrady predfaktúry za objednaný zápis.

Zaradenie do plánovača úloh a finančného plánovača

Plánovač úloh je určený ako pripomienkovač udalostí, ktoré je potrebné počas svadobných príprav absolvovať. Okrem predvolených typov udalostí si návštevník môže zadať do systému svoje vlastné úlohy a tak tento plánovač plne využívať podľa svojich potrieb. U každej položky je potrebné zadať kategóriu oblasti do ktorej spadá. Na základe tejto voľby sa pri danej položke zobrazuje zoznam firem z danej oblasti a to podľa rovnakých pravidiel ako je tomu u sekcie "Kde dostanete".

Finančný plánovač slúži ako pomôcka pri kalkulácii nákladov na svadbu. Keďže nákladové položky sa viažu priamo na sekcie svadobných služieb, vieme návštevníkom pri jednotlivých položkách uviesť firmy, ktoré im v danej oblasti pomôžu.

Platnosť zápisu je 365 dní od úhrady predfaktúry za objednaný zápis.

Ceny jednotlivých foriem zápisu:

V prípade, že sa v priebehu roka rozhodnete zmeniť typ zápisu, bude Vám doučtovaný rozdiel medzi Vašim aktuálnym a novým typom zápisu.

Bannery - základná cena

Ahead Full Banner (Leader Banner)
Rozmer: 745x100px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 199 bez DPH

Article Banner
Rozmer: 490x310px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 199 bez DPH

Wide Skyscraper
Rozmer: 120x600px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 149 bez DPH

Rectangle
Rozmer: 180x150px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 99 bez DPH

Zľavy

1. Objemové zľavy:

Podľa dohovoru, informujte sa na tel. čísle +421-650-405303, alebo mailom na adrese sales@svadba.sk

2. Agentúrne zľavy

Podľa dohovoru, informujte sa na tel. čísle +421-650-405303, alebo mailom na adrese sales@svadba.sk.

3. Zľavy za platbu vopred

*neplatí iba pre nových klientov www.svadba.sk, ktorí musia uhradiť kampaň zálohovou faktúrou najneskôr 7 dní pred spustením kampane

4. Storno poplatky:

5. Výroba reklamných produktov:
Pri objednávke nad € 166,00 bez DPH za jednu kampaň je výroba reklamného banneru zadarmo (neplatí pre reklamné a mediálne agentúry)