Tradičná svadobná výbava


svadobné zvyky
Tradičná slovenská svadba pozná dva druhy svadobnej výbavy. Prvú z nich si pripravovalo každé slobodné dievča samo akonáhle dokázalo udržať ihlu v rukách. Táto vlastnoručne vyšitá výbava zahrňovala niekoľko druhov šiat a rôzneho v domácnosti používaného textilu, korý sa priebežne odkladal do zvláštnej truhlice.
Hra na husliachV zostavovaní výbavy budúcej neveste pomáhali aj starší príbuzní, veď taká truhlica nebola vôbec malá. Do niektorých truhlíc na Liptove by sa mohli zmestiť aj dvaja či traja dospelí chlapi a tak sa do nej dostali aj veci zdedené po rodičoch či starých rodičoch.

Slováci prevzali tento svadobný zvyk od Maďarov, ktorí nevestinu výbavu vynášali s veľkou slávou z domu nevesty pod spoločnú strechu manželov. Po prenesení výbavy mal každý "miestny" možnosť si prinesenú výbavu pozrieť a podľa úrovne posúdiť akou bude nevesta manželkou a matkou! “Prenášanie vena” je v niektorých oblastiach na Slovensku aktuálne dodnes, aj keď už výbava v takej forme v akej ju poznáme z minulosti, nie je taká bohatá.

Iným druhom svadobnej výbavy je „veno“ – to na rozdiel od predchádzajúceho prípadu pripravovala pre budúcu nevestu rodina. Súčasťou vena mohol byť okrem šiat aj dobytok alebo kone. Tento druh vena mal neveste v prvom rade zabezpečiť určitý druh finančnej nezávislosti od manžela, preto nebolo odovzdávané bezprostredne pri svadbe ale niekedy aj rok po svadbe, často pri narodení prvého dieťaťa.

autor: M. P.