Sobáš


o svadbe
Záleží na mladej dvojici, či sa rozhodne pre občiansky alebo cirkevný sobáš.
Občiansky sobáš sa koná na radnici v civilnom obleku, ako to už názov naznačuje, to znamená v elegantnom oblečení. Postupnosť hostí pred obradnou sieňou určí príslušný úradník.
Kostol interierCirkevný sobáš sa koná zvyčajne vo farnosti nevesty. Pozvaní musia vojsť pred nastávajúcimi manželmi, tí vchádzajú do kostola, až keď sú všetci usadení podľa rodín po oboch stranách hlavnej uličky. Priatelia sa posadia dozadu a svedkovia čo možno najbližšie k oltáru. Naostatok prichádzajú „hviezdy“. Ženích kráča až k oltáru, podávajúc ľavé rameno svojej matke, a zastane pred kľačadlom vpravo. Potom prichádza nevesta po pravej ruke svojho otca, pred ňou idú družičky, okrem dvoch, ktoré pyšne nesú vlečku. Nevesta nemá mať nijaký šperk okrem svojho zásnubného prsteňa. Ak nevestin otec už nežije, privedie ju k oltáru starý otec, starší brat, krstný otec alebo poručník. Ak nežije matka ženícha, bude mať po svojom boku starú mamu, tetu, svoju krstnú mamu alebo blízku priateľku rodiny.
Obrad prebieha za zvukov organovej hudby, napokon kňaz požehná mladomanželom, ktorí si navzájom vymenia obrúčky. Obrúčky si už predtým s láskou vybral mladý párik, sú rovnaké (v niektorých krajinách sa môžu aj líšiť), podľa vkusu mladomanželov a vždy ich zaplatí mladý muž. Ak neskôr niektorý z dvojice netúži vystavovať na obdiv túto záruku i dôkaz „večného zväzku“, nikto sa tým nemá cítiť dotknutý ani urazený.

Blahoželania

Po vyslovení osudového áno, po podpisoch manželov a svedkov prichádzajú na rad blahoželania. Mladomanželia stoja po boku svojich rodičov pred oltárom, v sakristii alebo na priestranstve pred kostolom a každý pozvaný vysloví svoje blahoželanie a pridá bozk či objatie. Potom odchádzajú, navždy svoji, pričom mladomanžel ponúkne rameno svojej mladomanželke a za nimi idú družice a družbovia. Za nimi vychádzajú rodičia, pričom svatovia ponúknu ľavé rameno svatkám. A po všetkých týchto formalitách konečne prídu na rad vážne veci.

Dary

Tu sa fantázii medze nekladú. Možno darovať i auto... hoci aj po dielcoch! Ak sa peňazí vyzbieralo poskromne, mladomanželia hneď od začiatku načrú do svojich úspor. Systém obálok je príjemný, keď štartujete do života s veľmi tenkým bankovým kontom. Všetko je možné!

Poďakovania

Samozrejme každej osobe, ktorá príde s darčekom, nech by bol akýkoľvek skromný, poďakujete osobne, ústne alebo písomne. Treba poďakovať za každý darček, i keď ide iba o účasť na kolektívnom dare.