Naozaj musíme každému odpustiť?


zaujímavosti
Mnohí z nás si určite z času na čas kladú otázku: „Ako môžem odpustit niekomu, kto mi naozaj ublížil? Dá sa vôbec odpustiť a celkom zabudnúť?“ Zaujímavú odpoveď na túto otázku nedávno ponúkol istý židovský rabín.
HadkaOdpustenie nie je otázkou krátkej chvíle. Je to dlhodobý, mnohovrstevný proces a dlhá púť k cieľu. Odpustenie má niekoľko úrovní a každá z nich je malým pokrokom, ktorý netreba podceňovať.

V prvom kroku už neprajeme tomu, kto nám ublížil nič zlé. Na tomto prvom stupni odpustenia sa ešte stále môžeme cítiť urazení, zranení či rozzúrení krivdou, ktorá sa nám stala. Aj napriek tomu sme už našli v sebe silu netúžiť po odplate.

Potom je potrebné prestať sa hnevať. Na druhom stupni odpustenia nemusíme byť ešte pripravení chovať sa k previnilcovi ako kedysi, ale už sme schopní pohnúť sa ďalej. Zbavili sme sa horkosti a nevraživosti.

Obnova vzťahu je posledným a najvyšším stupňom odpustenia. Previnilcovi je úplne odpustené a my dokážeme nadviazať s ním rovnako srdečný vzťah ako predtým.

V Talmude sa uvádza, že aj v prípade, keď nám bolo veľmi ukrivdené, mali by sme v sebe nájsť silu odpustiť tomu, kto nám ublížil, aspoň na prvej úrovni. Nedostatok vôle k odpusteniu je dôkazom krutosti. Túžiť po pomste je zase známkou slabého charakteru a treba ju odstrániť.

V ideálnom svete by každý z nás mohol dosiahnuť posledný najdokonalejší stupeň odpustenia. Často to však nie je možné. Niektorí sa môžu časom „otráviť“ natoľko, že ich jediným riešením je trvalé odlúčenie. To však neznamená, že by mali na tých, čo ublížili, naveky zanevrieť.

Nepriať protivníkom zlo je to najmenšie, čo by sme pre každého svojho protivníka mali urobiť. Časom možno dokážeme odpovedať pri stretnutí na pozdrav a preukázať protivníkovi úctu, ktorú si zaslúži každá ľudská bytosť.

spracoval: M. P.