Chystáte sa do manželstva? Čo vás k tomu vedie?


o svadbe
Dôvodov na uzatváranie manželstva môže byť mnoho. Môže to byť láska, strach zo samoty ale i rozum. V každom prípade, manželstvo má byť o šťastí. Preto sa netreba unáhliť.
zalubeniVyvrcholením vzájomných citov medzi mužom a ženou je túžba po spoločnom živote. Veľká väčšina mladých ľudí vstupuje do manželstva z lásky. Ak si muž a žena dobre rozumejú, ak sa majú radi, túžia všetky radosti i ťažkosti prekonávať spoločne, rozhodnú sa pre vstup do manželstva. Zvyčajne si myslia, že ich čaká život plný radosti a dobrých perspektív a že prípadné prekážky budú prekonávať spoločne. Ako dobre by bolo keby vo viacerých manželstvách predstava, prísľuby, jemnocit a galantnosť muža, ohľaduplnosť či skromnosť ženy pred svadbou boli ozdobou ich manželského života.

Strach z manželstva

Muž a žena sú rovnocennými partnermi vo všetkých oblastiach. Dobré je, keď sa navzájom dopĺňajú a odpúšťajú si malé chybičky vo vedení domácnosti, keď pochopia spoločnú deľbu práce i postoj a vzťah k výchove detí už pred manželstvom. Muž a žena sa v živote potrebujú navzájom. Ak túto filozofiu života nepochopia, ťažko nájdu svoje spoločné šťastie v manželstve. Mladých ľudí často od manželstva odrádzajú príklady nevydarených manželstiev z ich okolia alebo nešťastné manželstvo vlastných rodičov. Preto im veľmi prospeje, keď sa zamyslia nad všetkým, keď zvážia všetky okolnosti i toleranciu citov, s ktorými chcú vstúpiť do manželstva. Nič nepremeškajú, keď mesiac alebo dva vyčkajú.

Ako je to teda s mužmi a ženami a ich vstupom do manželstva?

Muž zvyčajne so svadbou otáľa viac ako žena. Niekedy to budí dojem, že ženy mužov do manželstva nútia. Pre manželstvo sa však muž, rovnako ako žena, musí rozhodnúť sám. Muž býva spravidla váhavejší, neletí do manželstva strmhlav a často ho prinúti to, že jeho milovaná čaká dieťa. Niekedy brzdou u muža môže byť i otázka, či dokáže byť po celý život verný.

mladomanzeliaMaterský poklad citov vložený do srdca ženy zas diktuje žene túžbu po manželstve najmä preto, že chce mať deti. Táto túžba ženy je tak silná a šľachetná, že prekonáva všetky formality manželstva - žena chce byť matkou niekedy i bez toho , aby sa vydala. S pribúdajúcimi rokmi i pocit osamelosti núti ženu hľadať cestu k manželstvu. Predstava rodinného krbu vyvoláva v nej pocit šťastia.

Manželstvo z rozumu

Zlá skúsenosť, sklamania z predošlých známostí, nešťastné príklady manželských rozchodov u známych a priateliek nevplývajú povzbudivo na rozhodnutie vstúpiť do manželstva. Váhavosť a prieberčivosť sa tak často krát stupňujú, nové známosti sa hľadajú čoraz ťažšie, čas uteká, smelosti na vstup do manželstva je čoraz menej, až hrozí celoživotná sloboda. Niekedy je skutočne riešením dlhodobej samoty a strachom pred ňou manželstvo z rozumu, zvlášť v období starších rokov, keď úsilie o pohodlie a opateru, o priateľstvo a teplo rodinného krbu spojí ľudí, ktorí bez veľkého citového zázemia, skôr po rozumovej úvahe dospeli k tomu, že zvyšok cesty životom pôjdu spolu.

Ľudia sa však pre manželstvo majú rozhodnúť vtedy, keď srdcom, ale i rozumom dospejú k rozhodnutiu založiť si spoločnú domácnosť. Každá láska pred manželstvom nech prejde ohňom skúšok i protirečivými radami a výstrahami rozumových úvah! Keď to všetko vydrží, keď vyjde víťazne, nech ju spečatí svadobný obrad – symbol vzájomnej plnohodnotnej manželskej lásky.

autor: Bibiána Želisková