Spútavajú nás predsudky?


zaujímavosti
Stretávame sa s nimi denne. Na ulici, na pracovisku, v rodine. U niektorých sú malé, u niektorých väčšie - predsudky! Ako s nimi zatočiť, aby nás nespútavali?
mama s dietatomMožno i vy máte vo svojom okolí „známu“, ktorá je rozvedená, alebo poznáte mamičku, ktorá vychováva dieťa sama. Pozeráte sa na ňu ináč ako na mamičku, ktorá má oporu svojho manžela? Častokrát sme ovplyvnení predsudkami. Predsudky sú nápojom citov. Sú nepodarkom mysle, hosťom v dome, kde chýba rozum. Sú prekážkou, nepriateľmi v rozvíjaní schopností. Ak sme nimi spútaní, oberáme sa životnú silu.

Kritéria si určujeme sami

„Kritéria“ života si určujeme sami. Ak sú naše názory, postoje a životné smerovanie iné ako názory „väčšiny“, sme „tí zlí“? Vybočenie z davu znamená ísť vlastnou cestu. A tak sme niekedy v pozícii posudzovaných, niekedy zas posudzujúcich.

Čo je problémom ľudí s predsudkami?

Problémom ľudí plných predsudkov býva neschopnosť prijímať nové „skutočnosti“, vymykajúce sa normálu. Čo je dôvodom tejto neschopnosti ťažko povedať. Niekedy to môže byť konzervatívne myslenie, niekedy ľudská spupnosť, inokedy tvrdohlavosť či egoizmus neprijímať „nič nové“. Možno je príčinou „vysoká miera morálky“, alebo skostnatelý názor. V každom prípade môže ísť i o ľahké podriaďovanie sa väčšine. Pravda býva subjektívna. Podstatné je nezahatať jej cestu. A preto neposudzujme, nehodnoťme, neodsudzujme. Nerobme iným to, čo nechceme, aby oni robili nám.

Mienka druhých - obraz spravodlivosti?

Často sa bojíme toho, čo „povedia“ druhí. Mienka ľudí je pre nás smerodajná. Prečo? Ak žijeme v harmónii sami so sebou, poznáme objektívne príčiny svojho konania. Nepotrebujeme, aby nás druhí posudzovali. Kto chce psa biť, palicu si nájde. Ak teda „načúvame“ mienke ostatných, pamätajme tiež na to, akých vnútorných kvalít sú „pôvodcovia“ vypovedaných slov. Bolo by skutočne na škodu, aby nás zranili tí, „ktorí za to nestoja“.

zena a muzČo je svedomie?

Je svedomie normou zákona? Alebo postojom určujúcim pravidlá a konvencie spoločnosti? Nech je svedomie definované akokoľvek, stále je postojom vytvoreným v človeku. Ale postoj formuje prostredie, v ktorom žijeme. Obklopme sa prostredím lásky a porozumenia.

Namiesto teórie prax

Príkladov na predsudky je neskutočný počet. Už len fakt, že niekto nemôže byť dobrým človekom, lebo je rozvedený, je bludom zvaným predsudok. A čo slobodné matky, či predsudky voči viacdetným rodinám? Alebo predsudok voči zmiešaným manželstvám, alebo... V každom prípade predsudky vytvárajú ľudia. Nebuďme jedným z tých, ktorí ich rozsievaju okolo.

autor: Bibiána Želisková