Váš svadobný deň...


o svadbe
Neboli ste spokojní so službami spojenými s vašou svadobnou hostinou, s neprofesionálnou prácou kameramana, či šatami, ktoré vám zapožičal renomovaný salón? Nedodržal niekto z nich dohodu, navýšil cenu bez vášho súhlasu, alebo odviedol nekvalitnú prácu? Ako zákazník máte právo zreteľne poukázať na všetky nedostatky.
mladomanzeliaOkrem krásnych zážitkov, ktoré svadba prináša, môže prispieť na konto vášho svadobného dňa i nepríjemná skúsenosť v rámci služieb, ktoré vám boli poskytnuté. Nie vždy platí "náš zákazník, náš pán". Najmúdrejší sme však zvyčajne po skúsenosti, ktorá nám prinesie poučenie do budúcna.

Vyberajte z ponuky

Kvalita tovaru nie je len o zárukách, ale aj o serióznosti a kvalite obchodníka. Tovar a služby si preto treba vyberať, pomer ceny a kvality porovnávať, zlý tovar a zlú službu reklamovať.

Ceny služieb síce niekedy nemôžete ovplyvniť, ale porovnávaním cien poskytovaných služieb máte možnosť vybrať si tú najprijateľnejšiu. O cene poskytovaných služieb máte právo dostať informáciu v okamihu ponuky. Druhy úkonov či služieb musia byť rozpísané tak, aby sa dala zistiť cena jednotlivo. Tovar sa platí spravidla pri prebratí veci a za službu sa platí až po jej vykonaní. V prípade zabezpečovania svadobnej hostiny, alebo nejakej väčšej poskytovanej služby je možné dohodnúť sa na preddavku z ceny.

Cena dohodnutá vopred

Pre tovar, alebo službu sa rozhodujete i na základe ceny. Pri službách však nie je vždy možné cenu dohodnúť presnou sadzbou alebo výškou. Na zvýšenie ceny vás však musia vopred upozorniť. V prípade, že so zvýšením ceny nesúhlasite, nemusíte rozdiel v cene zaplatiť, alebo môžete od dohody odstúpiť. „Vyššia“ cena musí byť určená dodávateľom, alebo poskytovateľom aspoň s odhadom, odhad však nesmie navýšiť sumu o viac ako desať až dvadsať percent.

Informácia o poskytovanom tovare

Základnou informáciou o tovare a službách je údaj o cene, množstve a kvalite. Pri nákupe je v prvom rade potrebné nechať si výrobok rozbaliť, predviesť a vyskúšať si ho. Spýtať sa na jeho vlastnosti, materiál, prípadne ako sa výrobok udržiava a kde je možné ho v prípade chyby opraviť či reklamovať.

Pri službách je nutné informovať sa o výške zálohy, šírke ponuky, mieste poskytovania, rozsahu poskytovanej služby, možnosti a spôsobe typu objednanej služby. Nekvalitné služby je možné reklamovať. V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar, alebo službu reklamovať, pri svojom rozhodovaní sa opierajte o Občiansky zákonník, nedajte sa odbiť nezáujmom zo strany predávajúceho alebo toho, či služby ponúka. Máte právo na kvalitné služby a za dobre odvedenú prácu platíte.

Nechajte si poradiť

A nezabudnite! Na pripravovanú udalosť sa treba obrniť veľkou dávkou trpezlivosti. Nie je zlé overiť si i informácie z praxe, teda od tých, ktorí nejakú tú „skúsenosť“ so zariadením alebo službami, pre ktoré ste sa rozhodli, už mali.

spracovala: Bibiána Želisková