Ako sa rozprávať s manželkou


po svadbe
Je veľa spôsobov, ako dokázať svojej partnerke, že ju milujeme. Môžeme jej nosiť kvety, čokoládu či rôzne iné pozornosti, ale spôsob, akým sa spolu rozprávame je podstatnou časťou nášho vzťahu. Umenie rozhovoru je však niečo, čo príliš veľa mužov neovláda a tak im dnes chceme poskytnúť niekoľko dobrých rád.
par na prechadzkeNájdite si čas na dôverný rozhovor so svojou manželkou. V čase keď s ňou hovoríte, jej dajte najavo, že pre vás neexistuje nič dôležitejšie, ako ju počúvať. Urobte všetko preto, aby vás počas rozhovoru nič nerušilo. Ak je to možné, choďte na prechádzku.

Počúvajte svoju partnerku s maximálnym sústredením, neskáčte jej do reči a keď dohovorí, chvíľu počkajte kým sami začnete hovoriť. Snažte sa pritom predovšetkým odpovedať na jej otázky.

Nestačí len počúvať, čo žena hovorí, ale to aj správne interpretovať. Ak ste niečo nepochopili, neváhajte pýtať sa na podrobnosti.

Nezabúdajte, že žena nehovorí len slovami, ale celou škálou neverbálnych prostriedkov: tónom hlasu, výrazom tváre alebo postojom. Usilujte sa preto svoju partnerku počúvať nielen ušami, ale aj očami a predovšetkým srdcom. Uistite sa, že správne rozumiete tomu, čo a ako citovo prežíva. V odmlkách a prestávkach, ktoré partnerka robí, jej neskáčte do reči ani vtedy, keď sa vám zdajú pridlhé.

Pri rozhovore s partnerkou počúvajte aj samých seba, aké pocity z vás hovoria, akým tónom reči rozprávate, čo chcete sami urobiť preto, aby ste svojej partnerke lepšie porozumeli.

autor: M. P.