Svadobné zvyky: odobierka - III. časť


svadobné zvyky
Pred svadobným sľubom snúbencov je zvykom rodičom poďakovať a vypýtať si od nich rodičovské požehnanie. Ponúkame vám niekoľko textov na odobierku, ktorá je ideálnou príležitosťou ako povedať to, čo sa na dobrého syna, či dcéru patrí.

mladomanzeliaText odobierky

Nevesta:

K mame:
Mamička moja drahá, prichodí sa mi odobrať sa od vás. Vaše zlaté rúčky do svojich položiť a s láskou poďakovať za všetko, čo ste mi nadelili. Moje dníčky po vašom boku ma naučili veľa pilnosti a porozumenia. Vy moja drahá mamička, naučili ste ma láske a úprimnosti, ktorú si teraz ako svoj vienok zelený beriem so sebou. Ďakujem za všetko čo ste pre mňa učinili a s láskou mi darovali. Nech moja poklona je toho odmenou.
K otcovi:
A vám drahý otec tiež sa chcem poďakovať. Viedli ste moje kroky múdro a trpezlivo. Nech dobrotivý Pán Boh odmení vašu starostlivosť a rady, ktorými ste ma zahŕňali a každučkým dňom sa mi radovali.
Ku krstným rodičom:
I vám krstný otec i krstná mať ďakujem. Tiež prispeli ste k tomu, bych kvietkom bola takým, akým teraz som.
K súrodencom:
Prichodí mi odobrať sa i od vás, drahí moji súrodenci. Sestry moje i bratia najdrahší, na cestu požehnanie dajte a s láskou ostávajte.
Ku všetkým ostatným:
A vám všetkým, čo pri mne ste stáli po celý ten čas, vám všetkým zo srdca dnes ďakujem a o odpustenie prosím, ak som vás slovkom, či činom urazila, krivdy dopustila. Vy moja rodina zbohom ostávajte a lásku veľkú v srdci prechovávajte.
Ženích:

K mame:
Mamka moja najdrahšia, v tento deň ďakovať vám chcem. Za to, že za syna ste ma prijali, múdrosť do vienka mi dali a láske k životu ma naučili. Odpustite mamička každučký môj krok, ktorým som vám ublížil. Nech dobrotivý Pán Boh odmení vašu námahu, ktorú ste vynaložili, by ste mňa za statného mládenca vychovali.
mladomanzeliaK otcovi:
Vám, otec, tiež s láskou ďakujem, že ste ma naučili pochlapiť sa vtedy, keď bolo treba. Boli ste pre mňa príkladom ako byť otcom i mužom. Takým i teraz chcem byť pre ženu i deti svoje.
K súrodencom:
Súrodenci moji, s láskou vám dnes ďakujem, že ste mi bratmi a sestrami boli. V rodičovskom dome spolu sme vyrastali, nejedno šibalstvo povystrájali a dnes zanechávam vás a na svoju cestu sa poberám. Skôr však o prepáčenie prosím, ak som vám čímsi ublížil.
K ostatným:
Krátko lúčim sa i s vami, celá široká rodina. Lásku a úctu sľubujem a radosť prihotovujem. Vždy, keď bude treba, budem napomoci.
Po tomto odprosení pristúpia snúbenci ku svojim rodičom a poprosia o požehnanie. Rodičia udelia požehnanie dcére i synovi a porúčajú ich pod ochranu Boha. Po tomto odobratí môžu vykročiť pred oltár, kde spoločným sľubom spečatia spoločnú lásku a vykročia na spoločnú cestu životom.

Text odobierky

Milý-á (meno)!
Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou. Preto pokľakni a popros o požehnanie, aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.
Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie, a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia. Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a môjho prvého slova - mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy, ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.
Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivosť i za tvoju rodičovsku lásku. Viem, že si sa vždy o mňa staral tak, aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojich nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.
mladomanzelia a rodiciaMilí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie, ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojich a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým vám ďakujem za vašu lásku a za to, že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.
Krstní rodičia moji!
Ďakujem vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k vám a na túto cestu požehnanie žiadam.
Milá moja sestra!(Milí mojí surodenci)
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti (vám)niekedy ublížil, tak sa nehnevajte a na moju cestu mi požehnanie dajte.
Družičky a družbovia!
Odchádzam aj z vašeho radu, preto vám ďakujem za všetko. Odpustite mi moje chyby a odprevaďte ma na cestu k oltáru a požehnanie mi dajte.
Milí príbuzní, susedia, priatelia a všetci, ktorí ste tu prítomní, odpustite mi a dajte mi svoje požehnanie.

spracovala: Bibiána Želisková

Odobierka
Odobierka II
Svadobné zvyky: odobierka - IV. časť