Symboly adventného obdobia


zaujímavosti
Zelený veniec, v predkresťanských časoch nazývaný aj „diadém“, bol už v perzskej ríši tradičným symbolom víťazstva a kráľovskej moci. Grécky boh slnka Apollón býval tradičným patrónom života a zdravia a jeho veniec sa neskôr stal čestnou odmenou víťazov olympijskych hier.
vianocna-gula_tsp86539922Najtypickejší symbol Vianoc k nám prišiel z Nemecka koncom 16. storočia. Z rovnakej krajiny pochádza aj symbol - advetný veniec, ktorého prvú sviečku zažali minulú nedeľu v domácnostiach u nás aj po celom svete. Adventný veniec v dnešnej podobe sa po prvýkrat objavil v roku 1851 v nemeckom meste Aachen.

Kruhový tvar venca symbolizuje ustavičnú púť slnka a zároveň aj väčnosť, Krátke decembrové dni striedané chladnými nocami patria vílam, škriatkom a bludičkám, ktoré podľa ľudovej tradície pôsobili na priaznivú úrodu pre budúci rok. Kvetinový veniec alebo veniec z vetvičiek vždyzeleného stromu bol už od čias prvých kresťanov súčasťou krstných, zásnubných aj pohrebných obradov. Obmena venca, strieborná koruna ako symbol uzatvorenia manželskej zmluvy, je dodnes súčasťou svadobného obradu vo východných kresťanských cirkvách.

Adventný veniec po prvýkrát ozdobil hamburgský kňaz a učiteľ Johann Hinrich Wichern, aby ním potešil deti zo sirotinca. Na sviatok sv. Ondreja zavesil v jedálni na koleso od voza a umiestnil naňho 23 sviečok (4 veľké biele a 19 menších červených), ktoré symbolicky odpočítavali dni do štedrého večera. Jeho nápad sa rýchlo rozšíril a v zredukovanej podobe so štyrmi sviečkami ho poznáme dodnes.

V kresťanskej liturgii je tradičná fialová farba sviečok na adventnom venci symbolom pokory a pokánia. V poslednú adventnú neďeľu si však kňaz oblieka ružový ornát a tak aj jedna zo sviečok má túto farbu na znamenie radosti z blížiaceho sa Kristovho narodenia.

Pre deti je symbolom adventu adventný kalendár. Jeho pôvod sa pripisuje prívržencom nemeckej reformácie. Prvý tlačený adventný kalendár sa na svete objavil vroku 1908 v nemeckom Mníchove od tlačiara Gerharda Langa. Spočiatku sa 24 obrázkov postupne pripínalo na lepenkový podklad. Až neskôr sa objavil známy okienkový adventný kalendár. Až do skončenia svojej činnosti v roku 1930 firma Reichhold & Lang priniesla na predvianočný trh viac ako 30 rôznych motívov adventného kalendára.

Počas druhej svetovej vojny sa v rámci úsporných opatrení adventné kalendáre z obchodov vytratili. Po vojne sa o obnovu tejto tradície zaslúžil Richard Sellmer zo Stuttgartu, ktorého vydavateľská spoločnosť dodnes ponúka 100 000 najrôznejších adventných kalendárov po celom svete.

spracoval: M. P.