Moda na Ślub B2B Wedding Fair 20. - 21. Augusta 2011 Varšava - prestížny poľský kontraktačný svadobný veľtrh


Súťaže
Comfort Multimedia Publishing House, usporiadateľ prestížneho poľského kontraktačného veľtrhu svadobnej módy, považuje za svoju česť pozvať Vás na jedinečné svadobné podujatie.
20. - 21. augusta sa Varšava stane centrom európskej svadobnej módy a miestom obchodného stretnutia najvýznamnejších producentov, dovozcov a návrhárov svadobnej a večernej módy.

Minulý ročník B2B Moda na Ślub Wedding Fair bol veľmi úspešný, zúčastnili sa ho majitelia svadobných salónov nielen z celého Poľska, ale aj z Lotyška, Litvy, Maďarska, Ukrajiny a Nemecka. Najnovšie kolekcie pre rok 2011 predstavili aj spoločnosti z Izraela, Turecka, Francúzka, USA, Talianska, Španielska.

Naša spoločnosť bola založená pred 21 rokmi. V odvetví svadobnej módy patríme už 8 rokov k mimoriadne úspešným. Sme vydavateľom najväčšieho poľského svadobného časopisu “Moda na Ślub” a od roku 2003 pravidelne organizujeme veľmi obľúbený a najväčší medzinárodný kontraktačný veľtrh svadobnej módy s medzinárodnou účasťou – TORWAR.

Dlhoročná prítomnosť na svadobnom trhu nám umožnila dokonale spoznať princípy fungovania aj špecifický charakter tohto odvetvia. Na dôvažok sme získali nástroje potrebné na rozvoj svadobného trhu. Nielenže vlastníme najrozsiahlejšiu databázu svadobných salónov v celom Poľsku, ale môžeme sa pochváliť aj podporou významného počtu partnerov zo zahraničia.

V snahe zúročiť naše dlhoročné skúsenosti a naplniť očakávania našich klientov, dovoľujeme si predstaviť nové, v Poľsku málo známe trendy obchodného jednania v oblasti svadobnej a príležitostnej módy. Našim cieľom je podporiť nadväzovanie nových obchodných vzťahov v príjemnom prostredí, poskytnúť vám príležitosť k vytvoreniu skupiny pravidelných odberateľov Vašich produktov a služieb a umožniť Vám nákup nových kolekcii šiat pre Váš svadobný salón.

Kontraktačný svadobný veľtrh „Moda na Ślub B2B Wedding Fair“ sa bude konať v kongregačnom a výstavnom centre GROMADA vo Varšave (www.hotel-gromada-airport.com). Centrum sa nachádza len 800 metrov od varšavského letiska Frédérica Chopina. Vystavovatelia a návštevníci veľtrhu majú k dispozícii 2000 m2 výstavnej plochy s hotelom a stravovacím zariadením. Hotel GROMADA je vhodné miesto na nadväzovanie obchodných vzťahov v príjemnej atmosfére.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame k návšteve a akreditácii na:
webstránke:www.targislubne.waw.pl
e-mail:info@modanaslub.pl
tel. +48 (22) 465 67 51, +48 501 134 776


Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair

Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair

Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair

Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair Moda na Ślub B2B Wedding Fair


Moda na Ślub B2B Wedding Fair, 20-21 August 2011, Warsaw – prestigious wholesale wedding fair in Poland


The organizer of “Moda na Ślub” B2B Wedding Fair Poland, Comfort Multimedia Publishing House has the pleasure to invite you to the very unique event in the wedding trade. On 20-21 August 2011, Warsaw will become the European centre of wedding fashion, the place, where producers, importers and designers of wedding fashion and evening wear will meet.

Last edition of B2B Moda na Ślub Wedding Fair was very successful, visited not only by many owners of wedding salons in Poland, but also from Lithuania, Latvia, Hungary, Ukraine and Germany. Among exhibitors were companies from Israel, Turkey, France, the United States, Italy, Spain, Ukraine, who presented their latest collections for 2011.

Our company was founded 21 years ago and since 8 years succeeded on the bridal market. We are the publisher of the most recognized magazine for future brides and grooms “Moda na Ślub”. Since 2003 we have been organizing the International Wedding Fashion Festival TORWAR – very popular and the biggest wedding fair in Poland dedicated to retail customers.

After so many years of our presence at the bridal market, we have gained the knowledge of its principles and specific character. Moreover, we have gained necessary tools to support development of wedding trade. We have not only the extensive database of polish and European wedding boutiques, but also foreign partners that support us.

To fulfill expectations of our clients and using our long experience in the wedding trade, we would like to introduce new and rarely practiced in Poland standards of trading wedding and occasional fashion. We are aiming at creating comfortable conditions for you to establish commercial relations, to develop the group of purchasers of your products and services and to contract new collections to wedding boutiques.

Moda na Ślub B2B Wedding Fair Poland will take place in Convention and Exhibition Centre GROMADA in Warsaw (www.hotel-gromada-airport.com), situated only 800 meters from the Warsaw Fryderyk Chopin Airport. 2000 m2 of exhibition area with hotel and catering facilities are waiting prepared at exhibitors’ disposal. GROMADA Hotel is the appropriate place to establish commercial relations in comfortable surrounding. We kindly encourage You to visit our website www.targislubne.waw.pl and accredit Your company.

e-mail: info@modanaslub.pl; tel. +48 (22) 465 67 51, +48 501 134 776